Tin tức xe Mitsubishi

Tin tức xe Mitsubishi tại Hải Phòng

CÔNG NGHỆ MITSUBISHI

Hệ thống Super Sellect 4WD-II

Hệ thống Super Sellect 4WD-II

Hệ thống Plug-in Hybrid EV

Hệ thống Plug-in Hybrid EV

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Hệ thống điều khiển tập trung

Hệ thống điều khiển tập trung

Hệ thống cân bằng điện tử

Hệ thống cân bằng điện tử

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử

Hệ thống phanh chống bó cứng

Hệ thống phanh chống bó cứng

Động cơ Common Rail

Động cơ Common Rail

Giới thiệu @earth Technology

Giới thiệu @earth Technology

Khung xe RISE

Khung xe RISE

Động cơ MIVEC

Động cơ MIVEC

Hộp số INVECS

Hộp số INVECS

Hệ thống an toàn phụ trợ

Hệ thống an toàn phụ trợ

Back to top