Liên hệ

Đại lý độc quyền Mitsubishi tại Hải Phòng

NPP MITSUBISHI HẢI PHÒNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address:

NPP Mitsubishi tại Hải Phòng
189 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quân Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Giở mở cửa
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Closed

GỬI LIÊN HỆ

Back to top